МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија

Мисија Филозофског факултета је да конципира и реализује високошколско образовање, научна истраживања и стручни рад у области друштвених и хуманистичких наука, и да негује и промовише вредности креативног и критичког мишљења, академског интегритета и професионалне етике. Као један од најстаријих факултета Универзитета у Нишу и високошколска установа са високом репутацијом у земљи и региону, Факултет је опредељен да својим деловањем активно доприноси развоју науке, образовања, и академске заједнице, и развоју локалне и регионалне друштвене заједнице.

 

Визија

Филозофски факултет опредељен је да непрекидно тежи изузетним академским стандардима и изврсности у свим аспектима свог рада. Препознајући да су повезивање и сарадња академских институција неопходна основа за унапређење квалитета образовања и науке, Филозофски факултет опредељен је да негује дух академског заједништва и сарадње, и да тежи интеграцији у јединствен европски образовни простор, где ће настојати да потврди своју репутацију значајне и савремене високошколске институције. Визија Филозофског факултета је да постане препознатљив и у међународној академској заједници управо по непрекидном настојању да испуни увек више образовне, научне и академске стандарде, и да, у складу са својим изворним принципима, својим деловањем доприноси развоју културе квалитета у друштву.