О Центру

У најзначајније задатке Центра за унапређење квалитета спадају:Виши степен организованости и ефективности у спровођењу основних активности које се тичу праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета постигнут је образовањем следећих радних група:


Седнице Центра за унапређење квалитета :